Δωμάτια

Το Armonia Resort διαθέτει συνολικά 11 ευρύχωρα και άνετα δωμάτια κατανεμημένα σε τρείς ορόφους.

ΔΩΜΑΤΙΑ

Ισόγειο

Δωμάτιο 9
Δωμάτιο 10 (ΑΜΕΑ)
Δωμάτιο 11

Πρώτος όροφος

Δωμάτιο 21
Δωμάτιο 22
Δωμάτιο 23
Δωμάτιο 24

Δεύτερος όροφος

Δωμάτιο 31
Δωμάτιο 32
Δωμάτιο 33
Δωμάτιο 34