Δωμάτια

Το Armonia Resort διαθέτει συνολικά 11 ευρύχωρα και άνετα δωμάτια κατανεμημένα σε τρείς ορόφους.

ΔΩΜΑΤΙΑ

Ισόγειο

Δωμάτιο 9 (43.27 τ.μ)
Δωμάτιο 10 [ΑΜΕΑ] (46.13 τ.μ)
Δωμάτιο 11 (71.64 τ.μ)

Πρώτος όροφος

Δωμάτιο 21 (38.94 τ.μ)
Δωμάτιο 22 (36.96 τ.μ)
Δωμάτιο 23 (36.02 τ.μ)
Δωμάτιο 24 (38.15 τ.μ)

Δεύτερος όροφος

Δωμάτιο 31  (38.15 τ.μ)
Δωμάτιο 32 (36.02 τ.μ)
Δωμάτιο 33 (38.94 τ.μ)
Δωμάτιο 34 (38.12 τ.μ)